x   AKTUÁLNĚ

Přerušení dodávky
elektrické energie
v úterý 14.3.2017
od 8:30 do 12:00 hod.
Vypnutá oblast: chatová lokalita Smržov - Dvořiště

Kontejner na bioodpad
stojí za hospodou.
Poplatky za odvoz odpadu (popelnice), nájemné z pozemků a poplatek za psa
je možné uhradit v úředních hodinách obecního úřadu.
Úvodem
Obec:   Smržov
Obecní úřad:   Smržov 12
    379 01 Třeboň
Email:   obec.smrzov@volny.cz
Úřední hodiny:   pátek 18 - 19 hod
IČ:   00666939
Datová schránka:   546b7rz
Bankovní spojení:   700229754/0600
Copyright © to254 2014 -