x   AKTUÁLNĚ

Kontejner
na veškerý komunální odpad
bude přistaven
22.10.2016 od 8 do 10 hod
u autobusové zastávky.
Kontejner na bioodpad
stojí za hospodou.
Poplatky za odvoz odpadu (popelnice), nájemné z pozemků a poplatek za psa
je možné uhradit v úředních hodinách obecního úřadu.
- *** -
Úvodem
Obec:   Smržov
Obecní úřad:   Smržov 12
    379 01 Třeboň
Email:   obec.smrzov@volny.cz
Úřední hodiny:   pátek 18 - 19 hod
IČ:   00666939
Datová schránka:   546b7rz
Bankovní spojení:   700229754/0600
Copyright © to254 2014 -