Zastupitelstvo obce

Starosta:   Marcel Paul
      telefon: 774 556 420
Místostarosta:   Antonín Vecheta
      telefon: 730 732 437
Členové:   Milan Benda
      telefon: 728 923 031
    Jan Kelemen
      telefon: 773 694 390
    Milan Hrádek
      telefon: 606 563 570
    Pavel Valenta
      telefon: 607 146 128
    Petr Žižka
      telefon: 608 373 130

Finanční výbor
Předseda:   Milan Benda
Členové:   Pavel Valenta, Milan Hrádek
Kontrolní výbor
Předseda:   Jan Kelemen
Členové:   Pavel Valenta, Milan Tík

Zastupitelstvo obce se schází každý první pátek v měsíci od 19 do 21 hodin.
Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Copyright © to254 2014 -