Zastupitelstvo obce

Starosta:   Marcel Paul
      telefon: 774 556 420
Místostarosta:   Antonín Vecheta
      telefon: 730 732 437
Členové:   Jaroslav Hanzal
      telefon: 602 378 631
    Jan Kelemen
      telefon: 773 694 390
    František Valenta
      telefon: 737 322 469
    Pavel Valenta
      telefon: 607 146 128
    Petr Žižka
      telefon: 608 373 130

Finanční výbor
Předseda:   Pavel Valenta
Členové:   Jaroslav Hanzal, Petr Žižka
Kontrolní výbor
Předseda:   Jan Kelemen
Členové:   František Valenta, Pavel Valenta

Zastupitelstvo obce se schází každý první pátek v měsíci od 19 do 21 hodin.
Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Copyright © to254 2014 -